Trắc nghiệm vui tính cách
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ
LERMONTOV

Đoán tính cách qua hình dáng lông mày

  • 01 Bạn xem lông mày của mình gần nhất với kiểu nào?
Email       Yahoo       Print